Mabadi Asyroh, Antara Sejarah dan Urgensinya

  Oleh: Bana Fatahillah* Jika membuka sebagian kitab ulama, kita akan menemukan sebuah pengantar untuk mengenalkan ilmu yang akan digeluti dalam kitab tersebut. Pengantar tersebut pada...

Syekh Mutawalli Al-Sya’rawi, Pemimpin Para Da’i

Oleh: Ummu Maghfirah* “Kita semua sama-sama terkurung dalam kesendirian, namun sebagian dalam ruang gelap tanpa cahaya, dan sebagian dalam ruang berjendela” Begitulah yang dituturkan oleh Kahlil...

Inilah yang Menjadi Latar Belakang Penulisan Qasidah Burdah

Oleh: Bana Fatahillah* “Layaknya asbabun nuzul dalam ayat al-Qur`an dan asbabul wurud dalam hadis nabi, qashidah burdah pun memiliki sebab khusus yang melatarbelakangi penulisannya,” ujar...

Sebuah Pesan Untuk Para Pemuda

  Oleh: Prof. Dr. Ahmad Muhammad Ahmad Thayyib (Grand Syekh Al-Azhar Al-Syarif) Prolog Al-Azhar menaruh perhatian yang sangat besar terhadap para pemuda, sebab masa depan umat berada di...

Di Antara Majlis Hadist yang Pernah Digelar Al-Azhar Al-Syarif

  Oleh: Ade Rizal Kuncoro Al-Azhar merupakan salah satu Madrasah Hadist di dunia ini yang masih mempertahankan eksistensi ilmu hadist secara riwayah dan dirayah. Hal ini...

Abul Abbas Al-Mursi dan Ketiga Muridnya

  Oleh: Ilham Fatihul Huda* Orang-orang hebat di belahan dunia mana pun tidak akan pernah lepas dari peran seorang pendidik. Sejak dahulu hingga kini banyak tokoh-tokoh...

Wawancara Ekslusif Syekh Hisyam Kamil Hamid Musa Al-Syafi’i Al-Azhari: “Meluruskan Arti Pentingnya Bermazhab”

  Oleh: Vivi Nofiyantika Mazhab dalam nalar awam mau tidak mau selalu disandingkan dengan imam yang empat, imam Syafi’i, imam Hambali, imam Hanafi dan imam Maliki....

Recent Posts