Di Antara Majlis Hadist yang Pernah Digelar Al-Azhar Al-Syarif

  Oleh: Ade Rizal Kuncoro Al-Azhar merupakan salah satu Madrasah Hadist di dunia ini yang masih mempertahankan eksistensi ilmu hadist secara riwayah dan dirayah. Hal ini...

Abul Abbas Al-Mursi dan Ketiga Muridnya

  Oleh: Ilham Fatihul Huda* Orang-orang hebat di belahan dunia mana pun tidak akan pernah lepas dari peran seorang pendidik. Sejak dahulu hingga kini banyak tokoh-tokoh...

Wawancara Ekslusif Syekh Hisyam Kamil Hamid Musa Al-Syafi’i Al-Azhari: “Meluruskan Arti Pentingnya Bermazhab”

  Oleh: Vivi Nofiyantika Mazhab dalam nalar awam mau tidak mau selalu disandingkan dengan imam yang empat, imam Syafi’i, imam Hambali, imam Hanafi dan imam Maliki....

Recent Posts